top of page

LJETNA DOGAĐANJA 2015.

2015. SUMMER EVENTS

LIPANJ 2015.

 

 

BAŠKA, plaža Vela Luka

Tijekom  lipnja

BUJMER – otvaranje ribarskog muzeja – muzeja ribarskih alata

 

BAŠKA, Palada

5. 6. – 12. 6.

IZLOŽBA Prijatelji mora

 

BAŠKA, Galerija „Zvonimir“

5. 6. – 6. 7.

IZLOŽBA Roberta Doisneaua – Ispred La Gioconde

 

BAŠKA, Luka Baška, Stara riva

6. 6. 21:00

ACOUSTIC BAŠKA SUMMER NIGHT: Alba&Leo

 

BAŠKA, Luka Baška, Stara riva

13. 6. 21:00

Nastup grupe PUTOKAZI

 

BAŠKA, Luka Baška, Stara riva

16. 6. 21:00

ACOUSTIC BAŠKA SUMMER NIGHT:  3K

 

BAŠKA

20. 6. 20:30

Promenadni koncert ACADEMICO BEND  (početna lokacija hotel

Corinthia – Bistro „Funtana”)

 

BAŠKA, Hotel Corinthia – Bistro „Funtana”

23. 6. 20:00

Nastup GRUPE YAMAS

 

BAŠKA, Nudistički kamp Bunculuka – Boneta Bistro & Lounge

23. 6. 20:00

LIVE JAZZ – The Mystic Rose Ensemble

 

BAŠKA

24. 6.

DAN OPĆINE BAŠKA

 

BAŠKA, Hotel Corinthia – Bistro „Funtana”

26. 6. 20:00

Nastup KUMPANIJE TRAMUNTANA

 

BAŠKA, Nudistički kamp Bunculuka – Boneta Bistro & Lounge

26. 6. 19:00

Nastup grupe YAMAS

 

BAŠKA, Bodulski vrt

Ulica Kralja Tomislava 19 (nasuprot autobusne stance)

26. 6. 21:00

Večer u Bodulskom vrtu:

OD ALPA DO JADRANA

slobodan ulaz

 

BAŠKA

27. 6. 20:30

Promenadni koncert

PODIUM BRASS – best movies soundtracks (početna lokacija

hotel Corinthia – Bistro „Funtana”)

 

BAŠKA, Luka Baška, Stara riva

28. 6.

Nastup KUD PUNAT i klapa RAŠKETA

 

BAŠKA, Hotel Corinthia – Bistro „Funtana”

30. 6. 20:00

Nastup grupe YAMAS

 

BAŠKA, Nudistički kamp Bunculuka – Boneta Bistro & Lounge

30. 6. 20:00

LIVE JAZZ – The Mystic Rose Ensemble

JUNE 2015.

 

 

BAŠKA, Vela Luka beach

In June

BUJMER – opening of the museum of fishing equipment

 

BAŠKA, Palada

5. 6. – 12. 6.

EXHIBITION Friends of the sea

 

BAŠKA, Gallery Zvonimir

5. 6. – 6. 7.

EXHIBITION Robert Doisneau – In front of La Gioconda

 

BAŠKA, Port Baška, Old waterfront (Stara riva)

6. 6. 21:00

ACOUSTIC BAŠKA SUMMER NIGHT: Alba i Leo

 

BAŠKA, Port Baška, Old waterfront  (Stara riva)

13. 6. 21:00

Performance of the group PUTOKAZI

 

BAŠKA, Port Baška, Old waterfront (Stara riva)

16. 6. 21:00

ACOUSTIC BAŠKA SUMMER NIGHT: 3K

 

BAŠKA

20. 6. 20:30

Promenade concert ACADEMICO BAND  (first location at hotel

Corinthia – Bistro Funtana)

 

BAŠKA, Hotel Corinthia – Bistro Funtana

23. 6. 20:00

Performance of the group YAMAS

 

BAŠKA, Naturist Camp Bunculuka – Boneta Bistro & Lounge

23. 6. 20:00

LIVE JAZZ – The Mystic Rose Ensemble

 

BAŠKA

24. 6.

MUNICIPALITY OF BAŠKA DAY

 

BAŠKA, Hotel Corinthia – Bistro Funtana

26. 6. 20:00

Performance of the KUMPANIJA TRAMUNTANA

 

BAŠKA, Naturist Camp Bunculuka – Boneta Bistro & Lounge

26. 6. 19:00

Performance of the group YAMAS

 

BAŠKA, ”Bodulski“ garden

Ulica kralja Tomislava 19 (opposite the bus station Baška)

26. 6. 21:00

Evening in ”Bodulski” garden:

FROM ALPS TO THE ADRIATIC SEE

free entrance

 

BAŠKA

27. 6. 20:30

Promenade concert

PODIUM BRASS – best movies soundtracks (first location at hotel

Corinthia – Bistro Funtana)

 

BAŠKA, Port Baška, Old waterfront (Stara riva)

28. 6.

Performance of the KUD PUNAT and klapa RAŠKETA

 

BAŠKA, Hotel Corinthia – Bistro Funtana

30. 6. 20:00

Performance of the group YAMAS

 

BAŠKA, Naturist Camp Bunculuka – Boneta Bistro & Lounge

30. 6. 20:00

LIVE JAZZ – The Mystic Rose Ensemble

bottom of page