top of page

Na Starih Mrgari (new)

Na Starošćini

Na Lipici

Na Rebici

MRGARI – SUHOZIDNE VIŠEPROSTORNE OVČARE U OBLIKU CVIJETA

 

 

Prastara građevinska tehnika suhozida (gromače), tj. gradnja slaganjem kamena bez ikakva vezivnog materijala, još je uvijek očuvana u pučkoj tradicijskoj arhitekturi ovoga kraja. Njezin su najdojmljiviji i najrjeđi primjer mrgari, kompleksne višeprostorne ovčare od suhozida, s tlocrtom u obliku cvijeta, koje se koriste za razvrstavanje ovaca različitih vlasnika. Ti ogromni suhozidni cvjetovi, desecima metara u promjeru, ukrašavaju općinska pasišta (komunade) svega triju mjesta (Baška, Jurandvor i Batomalj) na najjužnijem dijelu otoka Krka, u kojima se još održava tradicijski običaj kolektivnog spravljanja ovaca.

 

Na Krku mrgara ima deset, od čega su troji napušteni, a sedmori se još koriste, dok ih na susjednom nenastanjenom otoku Prviću ima još pet. Najveći od njih mogu primiti i do 1500 ovaca, sakupljenih po krševitim visoravnima kojima poludivlje lutaju u ljetnoj polovini godine. Stado se utjera u središnju prostoriju (sala) i zatim razvrstava (trka) u periferne odjeljke (mrgariće) što je okružuju poput latica, kroz otvore (škulje) ili prolaze (lazi).

 

Građeni su pretežito od jednostrukog suhozida (unjulice), pa su dosta krhki i traže redovito održavanje, što obavljaju njihovi graditelji, vlasnici i korisnici, domaći pastiri. Oni im i mijenjaju oblik, pa i tlocrt, prema svojem nahođenju i trenutnim potrebama. Cvjetovi kameni, ali ne i okamenjeni! Mrgari su jedinstveni, rijetki i lijepi, a njihova krhka ljepota svakako zaslužuje zaštitu i očuvanje, ali ne i konzervaciju. Jer konzervacija bi značila napuštanje, a ti golemi cvjetovi venu i propadaju ako se za njih ne brinu. Mogu preživjeti samo ako ostanu u aktivnoj uporabi, što ujedno znači i prihvaćanje njihovog stalnog mijenjanja.

 

Koliko je (za sada) poznato, osim na krajnjem jugu otoka Krka i na susjednom otoku Prviću, takvih mrgara u obliku cvijeta ima na jos dva otoka u svijetu: u Walesu na otoku Velika Britanija, te na Islandu.

 

 

 

THE MRGARI – FLOWER-SHAPED DRY STONE MULTICELLULAR SHEEPFOLDS ON THE ISLAND OF KRK

 

The ancient building technique of dry stone walling, i.e., using only stones and no binding material, no mortar or concrete, is still preserved in the traditional vernacular architecture of this region. Its most impressive and rarest example is provided by mrgari, complex multicellular dry stone sheepfolds with flower-shaped ground plans, used for sorting the sheep of various owners. These giant dry stone flowers, tens of meters in diameter, ornate the common pasture (komunada) of only three settlements (Baška, Jurandvor, and Batomalj) on the southernmost tip of the island of Krk, still maintaining the traditional custom of communal sheep round-up.

 

There are ten of them on the island of Krk, three of which have been abandoned. Seven are still in use, while five more can be found on the neighbouring uninhabited island of Prvić. The largest of them can accommodate as many as 1500 sheep, collected from the barren plateaus where they wander freely for the summer part of the year. The flock is herded into the central enclosure (sala) and then sorted into the surrounding peripheral folds (mrgarić) through lunkies (škulja) or gaps (laz).

 

Being built predominantly in single dry walling (unjulica), the walls are rather fragile and require regular maintenance by their builders, owners and users – the local shepherds. This also brings about changes in their shape, even in the ground plans, as the shepherds see fit and according to their current needs. Flowers of stone, but not petrified!

Mrgari are unique, rare and beautiful, and their fragile beauty certainly deserves protection and preservation, but not conservation! Since conservation would mean abandonment and these giant flowers wilt and perish if not looked after. They can survive only if they remain in active use, which also means accepting their constant change.

 

To the best of our (present) knowledge, in addition to the southernmost tip of the island of Krk and the nearby island of Prvić, flower-shaped multicellular sheepfolds such as these can be found on only two more islands in the world: in Wales, on the island of Great Britain, and on Iceland.

 

Mrgari s brojčanom oznakom na Zen Adventures karti te lokacijama/mrgari with their designated numbers and locations on the Zen Adventures map:

 

1 NA STAROŠĆINI (novi/new)

2 NA REBICI (novi/new)

3 NA STARIH MRGARI (napušteni/abandoned)

4 NA STARIH MRGARI (novi/new)

5 VA POTHLAMCU

6 NA JAKOŠI (novi/new)

7 NA LIPICI (obnovljen/rebuilt)

8 NA VRATUDIH (napušteni/abandoned)

9 NA KOVACINU (novi/new)

10 NA LJUBIMERU (novi/new)

 

Fotografije/Photos by Denis Lešić

Na Starih Mrgari (old)

Va Pothlamcu

Na Vratudih

Na Jakoši

Na Ljubimeru

bottom of page